История искусства - это история возрождений.
Сэмюэл Батлер
cьогодні
27
січня

Чернiвецький художнiй музей

Галереи » Киевская обл.
Адрес: м.Чернiвцi, Центральна площа, 10
Время работы:
Телефон: (03722) 2-60-71; 2-42-22
Веб-сайт: http://hosted.sacura.net/museum

Чернiвецький художнiй музей, заснований 1988 року - єдиний музей мистецького профiлю на Буковинi. 

Музей володiє унiкальною збiркою буковинських народних образiв XIX - поч. XX ст. , дерев'яних рiзьблених хрестiв, колекцiєю буковинських народних килимiв XIX - поч. XX ст., однiєю з найбiльших в Українi збiркою писанок Буковини i Гуцульщини, вишиваних речей та дерев'яних рiзьблених творiв. Серед колекцiй образотворчого мистецтва найбiльш цiкавими є збiрка малярства та графiки XVIII - I пол. XX ст. (до 1940 р.), в якiй подано твори Епамiнонда Бучевського, Євгена Максимовича, Августи Кохановської, Леона Копельмана, Миколи Iвасюка, Євзебiя Лiпецького, Гуго фон Реццорi, Пантелеймона Видинiвського, Ганса Бьолера, Артура Кольнiка, колекцiя пластики Опанаса Шевчукевича, збiрка портрету XVIII - поч. XX ст., колекцiя сучасного образотворчого мистецтва Буковини та України. 

Найбiльш повно в збiрцi музею подано твори таких вiдомих сучасних майстрiв, як Орест Криворучко, Ярослав Заяць, Прокiп Колiсник, Iван Холоменюк, Еллаїда Нейман, Iрина Беклемiшева, Одарка Киселиця, Петро Яковенко, Борис Негода, Iван Салевич, Олена Чорногуз, Петро Грицик.В колекцiї художнього музею гарно репрезентованi майстри української образотворчостi (Микола Глущенко, Iван Остафiйчук, Леопольд Левицький, Олена Кульчицька, Григорiй Гавриленко, Андрiй Коцка, Василь Лопата) i митцi української дiаспори (Темiстокль Вiрста, Петро Мегик, Микола Бiдняк та iн.). В музеї зберiгаються особистi архiви окремих митцiв - О. Шевчукевича, I.Беклемiшевої, Л. Копельмана та iн. У 1996 роцi збудовано експозицiю, в якiй вперше досить повно подано мистецтво Буковини XVII - XX ст. 

Створена за оригiнальним принципом, експозицiя орнаментального мистецтва Пiвнiчної Буковини (XIX - XX ст.) дає змогу дослiдити трансформацiї в часi та рiзних видах  народного мистецтва найдавнiших мотивiв орнаменту. Експозицiя образотворчого мистецтва Буковини (XVII - I пол. XX ст.) знайомить з культовим  мистецтвом краю, колекцiєю портрету та творчiстю численних майстрiв кiн. XVIII - поч. XX ст., майже невiдомих широкому загалу. На сьогоднi саме колекцiя та експозицiя Художнього музею дають змогу уявити iсторiю розвитку мистецтва Буковини, познайомитися з духовними надбаннями народiв, якi населяють край. Музей також здiйснює видавничу дiяльнiсть, друкує каталоги чернiвецьких митцiв, органiзовує виставки сучасних майстрiв Буковини, України та iнших країн. Спiвробiтниками музею видано довiдник "Митцi Буковини" (1998).

[http://hosted.sacura.net/museum]

Афиша

Новости

Обсуждение